Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (1)

15 χαρακτηριστικές παρομοιώσεις για το φαινόμενο αυτού που λέμε «μάγκας του πληκτρολογίου».

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (2)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (3)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (4)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (5)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (6)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (7)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (8)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (9)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (10)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (11)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (12)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (13)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (14)

Πως φέρονται κάποιοι στο Internet και πως είναι στην πραγματικότητα (15)

Κοινοποιήστε στο Facebook