Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα

Ο φωτογράφος Tom Atkinson δημιούργησε πρόσφατα μια σειρά φωτογραφιών που παρουσιάζουν τις στολές και τον εξοπλισμό του Βρετανού στρατιώτη από το 1066 μέχρι το 2014.

1066

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (1)

1244

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (2)

1415

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (3)

1485

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (4)

1588

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (5)

1645

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (6)

1709

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (7)

1815

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (8)

1854

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (9)

1916

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (10)

1944

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (11)

1982

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (12)

2014

Στρατιωτικός εξοπλισμός από το 1066 μέχρι σήμερα (13)

Κοινοποιήστε στο Facebook