Εν τω μεταξύ, στην Κίνα… #4

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (1)

Τα παράξενα αλλά και η καθημερινότητα της Κίνας μέσα από 18 νέες φωτογραφίες!

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (10)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (11)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (12)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (13)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (14)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (15)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (16)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (17)

Εν τω μεταξύ, στην Κίνα... #4 (18)

Κοινοποιήστε στο Facebook