Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #72

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (1)

Τα περίεργα βρίσκονται στο καθημερινό πρόγραμμα!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #72 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook