Εν τω μεταξύ, στο Dubai… #4

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (3)

Μια διαφορετική πραγματικότητα μέσα από 13 φωτογραφίες.

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (1)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (2)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (4)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (5)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (6)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (7)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (8)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (9)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (10)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (11)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (12)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #4 (13)

Δείτε επίσης: Εν τω μεταξύ, στο Dubai… #3

Κοινοποιήστε στο Facebook