35 από τα πιο εντυπωσιακά cosplay που εμφανίστηκαν στην BlizzCon 2015

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (1)

Ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια events των θαυμαστών του Cosplay (costume play) πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και αυτές ήταν μερικές από τις εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση!

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (2)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (3)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (4)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (5)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (6)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (7)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (8)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (9)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (10)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (11)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (12)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (13)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (14)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (15)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (16)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (17)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (18)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (19)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (20)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (21)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (22)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (23)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (24)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (25)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (26)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (27)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (28)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (29)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (30)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (31)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (32)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (33)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (34)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (35)

Εντυπωσιακά cosplay από την BlizzCon 2015 (36)

Κοινοποιήστε στο Facebook