Εντυπωσιακά graffiti #18

Εντυπωσιακά graffiti #18 (8)

15 έργα τέχνης που δίνουν χρώμα στους δρόμους του κόσμου!

Εντυπωσιακά graffiti #18 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (12)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (13)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (14)

Εντυπωσιακά graffiti #18 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook