Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα

Δείτε πως ο καλλιτέχνης Satoshi Tomizu δημιουργεί κάτι πραγματικά εκπληκτικό!

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (1)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (2)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (3)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (4)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (5)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (6)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (7)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (8)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (9)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (10)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (11)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (12)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (13)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (14)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (15)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (16)

Δεν θα πιστεύετε το έργο τέχνης από γυαλί που βγαίνει από αυτή την φλόγα (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook