Γκριμάτσες για… γέλια! #19

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (1)

Όταν μια φάτσα χαρίζει άφθονο γέλιο!

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (2)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (3)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (4)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (5)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (6)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (7)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (8)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (9)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (10)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (11)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (12)

Γκριμάτσες για... γέλια! #19 (13)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Γκριμάτσες για… γέλια!»

Κοινοποιήστε στο Facebook