Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7

Όταν οι μικρές τεχνολογικές αποτυχίες δημιουργούν τερατουργήματα!

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (1)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (2)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (3)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (4)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (5)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (6)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (7)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (8)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (9)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (10)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (11)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (12)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (13)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (14)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (15)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #7 (16)

Δείτε και το 6ο μέρος του αφιερώματος «Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά»

Κοινοποιήστε στο Facebook