Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #16

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (11)

Κάποια στιγμή θα τους βγει ξινή η άγνοια κινδύνου!

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (1)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (12)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (13)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (14)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #16 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook