Στη λεωφόρο της… τρέλας! #9

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (10)

Μια ακόμη σειρά από ασυνήθιστα πράγματα που ενδέχεται να συναντήσεις στους δρόμους του κόσμου!

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (1)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (2)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (3)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (4)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (5)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (6)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (7)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (8)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (9)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (11)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (12)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (13)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (15)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #9 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Στη λεωφόρο της… τρέλας!»

Κοινοποιήστε στο Facebook