Άρχοντες της ισορροπίας #3

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (10)

Κάνουν την βαρύτητα να μοιάζει σχεδόν ανύπαρκτη…

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (1)

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (2)

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (3)

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (4)

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (5)

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (6)

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (7)

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (8)

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (9)

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (11)

Άρχοντες της ισορροπίας #3 (12)

Δείτε και το 2ο μέρος του αφιερώματος «Άρχοντες της ισορροπίας»

Κοινοποιήστε στο Facebook