Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #14

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (1)

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στα περίεργα, ξαναχτυπούν!

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (11)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (12)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #14 (10)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook