Εν τω μεταξύ, στο Dubai… #5

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (2)

Ένας αλλιώτικος κόσμος μέσα από 13 φωτογραφίες.

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (1)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (3)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (4)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (5)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (6)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (7)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (8)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (9)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (10)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (11)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (12)

Εν τω μεταξύ, στο Dubai... #5 (13)

Δείτε επίσης: Εν τω μεταξύ, στο Dubai… #4

Κοινοποιήστε στο Facebook