Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (1)

Στο ραντεβού με την ατυχία ήταν συνεπέστατοι!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #67 (15)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #66

Κοινοποιήστε στο Facebook