Γκριμάτσες για… γέλια! #20

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (11)

Πρόσωπα σε ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα!

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (1)

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (2)

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (3)

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (4)

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (5)

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (6)

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (7)

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (8)

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (9)

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (10)

Γκριμάτσες για... γέλια! #20 (12)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Γκριμάτσες για… γέλια!»

Κοινοποιήστε στο Facebook