Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (12)

Το «Monster Project» είναι η ένωση μιας σειράς από παθιασμένους καλλιτέχνες που μοιράζονται έναν κοινό στόχο: Να βοηθήσουν τα παιδιά να αναγνωρίσουν την δύναμη της φαντασίας τους και να τα ενθαρρύνει να εξερευνήσουν τις δημιουργικές τους δυνατότητες.

Πρόσφατα το Monster Project ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη καμπάνια στο Kickstarter που θα τους βοηθήσει να επεκταθούν σε περισσότερα δημοτικά σχολεία.

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (1)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (2)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (3)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (4)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (5)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (6)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (7)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (8)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (9)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (10)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (11)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (13)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (14)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (15)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (16)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (17)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (18)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (19)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (20)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (21)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (22)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (23)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (24)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (25)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (26)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (27)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (28)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (29)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (30)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (31)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (32)

Καλλιτέχνες «δίνουν ζωή» σε παιδικές ζωγραφιές τεράτων (33)

Κοινοποιήστε στο Facebook