Μπορείτε να βρείτε την λύση σε αυτόν τον γρίφο για μεθυσμένους;

Αυτός ο γρίφος πάνω σε ένα σουβέρ φτιάχθηκε για να ξεγελάει ανθρώπους που έχουν πιει. Μπορείτε να βρείτε την λύση;

Μπορείτε να βρείτε την λύση σε αυτόν τον γρίφο για μεθυσμένους (1)

Το ζητούμενο είναι να ακολουθήσετε μια διαδρομή από την είσοδο μέχρι την έξοδο, περνώντας από τις χρωματιστές κουκκίδες με την εξής σειρά: κόκκινο, μπλε, κόκκινο, μπλε, κόκκινο, μπλε κ.ο.κ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Δείτε την σωστή διαδρομή:

Μπορείτε να βρείτε την λύση σε αυτόν τον γρίφο για μεθυσμένους (2)

Κοινοποιήστε στο Facebook