Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #17

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (3)

Τι θα μπορούσε να πάει στραβά, άλλωστε;

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (1)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (12)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (14)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (15)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #17 (13)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook