Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (1)

Παρόλο που πρόκειται στην πλειοψηφία τους για «σκληρούς» εγκληματίες, οι κρατούμενοι των φυλακών της πόλης Καγιάο του Περού έχουν μπει για τα καλά στο κλίμα των Χριστουγέννων…

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (2)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (3)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (4)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (5)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (6)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (7)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (8)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (9)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (10)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (11)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (12)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (13)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (14)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (15)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (16)

Πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι κρατούμενοι μιας φυλακής στο Περού (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook