Στη λεωφόρο της… τρέλας! #10

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (1)

Κυκλοφορώντας στους δρόμους θα δεις πολλά, όμως καταστάσεις σαν αυτές που ακολουθούν δεν συναντάς κάθε μέρα…

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (2)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (3)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (4)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (5)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (6)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (7)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (8)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (15)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (9)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (10)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (11)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (12)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (13)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #10 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Στη λεωφόρο της… τρέλας!»

Κοινοποιήστε στο Facebook