Εντυπωσιακά graffiti #21

Εντυπωσιακά graffiti #21 (10)

Καλλιτέχνες του δρόμου μεταμορφώνουν τους τοίχους της πόλης με μοναδικό τρόπο!

Εντυπωσιακά graffiti #21 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (12)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (13)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (14)

Εντυπωσιακά graffiti #21 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook