50 εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (1)

Ο νιπτήρας είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στον σχεδιασμό ενός μπάνιου και το είδος υγιεινής που χρησιμοποιείται πιο συχνά απ’ όλα. Υπάρχουν νιπτήρες που καλύπτουν κάθε ανάγκη και κάθε γούστο.

Παρακάτω, συγκεντρώσαμε μια μεγάλη συλλογή με τα πιο πρωτότυπα, εντυπωσιακά και ασυνήθιστα σχέδια για νιπτήρες.

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (2)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (3)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (4)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (5)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (6)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (7)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (8)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (9)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (10)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (11)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (12)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (13)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (14)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (15)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (16)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (17)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (18)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (19)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (20)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (21)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (22)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (23)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (24)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (25)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (26)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (27)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (28)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (29)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (30)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (31)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (32)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (33)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (34)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (35)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (36)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (37)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (38)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (39)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (40)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (41)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (42)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (43)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (44)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (45)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (46)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (47)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (48)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (49)

Εντυπωσιακοί και ασυνήθιστοι νιπτήρες μπάνιου (50)

Κοινοποιήστε στο Facebook