Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (3)

Ας ελπίσουμε να μην τους πάει έτσι όλη η χρονιά.

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #70 (15)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #69

Κοινοποιήστε στο Facebook