25+1 φωτογραφίες εντυπωσιακής συμμετρίας

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (1)

Το Instagram account «Symmetrical Monsters» συλλέγει μερικές από τις πιο ευχάριστα συμμετρικές εικόνες απ’ όλο τον κόσμο.

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (3)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (4)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (5)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (6)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (7)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (8)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (9)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (10)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (11)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (12)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (15)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (17)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (18)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (25)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (2)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (13)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (14)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (16)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (19)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (20)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (21)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (22)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (23)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (24)

Φωτογραφίες απόλυτης συμμετρίας (26)

Κοινοποιήστε στο Facebook