Μπορείτε να βρείτε 9 συγκροτήματα των 90’s σε αυτή την εικόνα;

Μπορείτε να βρείτε 9 συγκροτήματα των 90's σε αυτή την εικόνα; (2)

Το συγκεκριμένο quiz χρησιμοποιεί εικόνες για να συμβολίσει λέξεις ή κομμάτια λέξεων και στην προκειμένη περίπτωση κρύβει τα ονόματα από 9 δημοφιλή συγκροτήματα της δεκαετίας του ’90.

Πόσα από αυτά μπορείτε να βρείτε πριν δείτε την απάντηση που βρίσκεται παρακάτω;

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Μπορείτε να βρείτε 9 συγκροτήματα των 90's σε αυτή την εικόνα; (3)

Κοινοποιήστε στο Facebook