Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #80

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (8)

Με τρέλα, και μπόλικο αυτοσχεδιασμό!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (15)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #80 (10)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook