Εντυπωσιακά graffiti #22

Εντυπωσιακά graffiti #22 (6)

Ιδιαίτερα έργα τέχνης στους τοίχους της πόλης!

Εντυπωσιακά graffiti #22 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (12)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (13)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (14)

Εντυπωσιακά graffiti #22 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook