Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (2)

Κι ενώ όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά, η ατυχία τους χτύπησε την πόρτα!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #75 (15)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #74

Κοινοποιήστε στο Facebook