Μια νοσταλγική ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (1)

Η φωτογράφος Janet Delaney δημιούργησε μια μεγάλη συλλογή φωτογραφιών από την καθημερινότητα στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 και πρόσφατα αποφάσισε να την μοιραστεί με τον κόσμο.

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (2)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (3)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (4)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (5)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (6)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (7)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (8)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (9)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (10)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (11)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (12)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (13)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (14)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (15)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (16)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (17)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (18)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (19)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (20)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (21)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (22)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (23)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (24)

Μια ματιά στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 (25)

Κοινοποιήστε στο Facebook