Αυτές οι παράξενες κατασκευές χρησιμοποιούνταν κάποτε στην παραλία

Αυτές οι παράξενες κατασκευές χρησιμοποιούνταν κάποτε στην παραλία (1)

Τον 19ο αιώνα, οι συγκεκριμένες κατασκευές ήταν συνηθισμένες σε παραλίες της Ευρώπης και όχι μόνο. Επρόκειτο στην ουσία για μεγάλα ξύλινα κουτιά με ρόδες που χρησιμοποιούσαν οι λουόμενοι ως αποδυτήρια.

Αυτές οι παράξενες κατασκευές χρησιμοποιούνταν κάποτε στην παραλία (2)

Αυτές οι παράξενες κατασκευές χρησιμοποιούνταν κάποτε στην παραλία (3)

Αυτές οι παράξενες κατασκευές χρησιμοποιούνταν κάποτε στην παραλία (4)

Αυτές οι παράξενες κατασκευές χρησιμοποιούνταν κάποτε στην παραλία (5)

Αυτές οι παράξενες κατασκευές χρησιμοποιούνταν κάποτε στην παραλία (6)

Αυτές οι παράξενες κατασκευές χρησιμοποιούνταν κάποτε στην παραλία (7)

Αυτές οι παράξενες κατασκευές χρησιμοποιούνταν κάποτε στην παραλία (8)

Κοινοποιήστε στο Facebook