Βάφοντας μια θέση parking για ΑΜΕΑ (Video)

Βάφοντας μια θέση parking για ΑΜΕΑ

Έτσι σχεδιάζεται η ειδική σήμανση. Και όταν την βλέπουμε, καλό θα ήταν να μην ξεχνάμε πως υπάρχει για συγκεκριμένο σκοπό…

Κοινοποιήστε στο Facebook