Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #81

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81

Ταξίδι στην χώρα που τα ασυνήθιστα αποτελούν καθημερινότητα!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (15)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #81 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook