Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #83

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (15)

Το ασυνήθιστο αποτελεί μέρος της καθημερινότητας!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #83 (13)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook