Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (4)

Η ατυχία τους αποτυπωμένη σε μια φωτογραφία!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #78 (12)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #77

Κοινοποιήστε στο Facebook