Αυτό το «φορτηγό» δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Αυτό το φορτηγό δεν μοιάζει με κανένα άλλο (1)

Το Steinwinter κατασκευάστηκε το 1987 και σκοπός του ήταν να χρησιμοποιηθεί ως όχημα πολλαπλών χρήσεων, όπως η μεταφορά μεγάλων φορτίων.

Αυτό το φορτηγό δεν μοιάζει με κανένα άλλο (2)

Αυτό το φορτηγό δεν μοιάζει με κανένα άλλο (3)

Αυτό το φορτηγό δεν μοιάζει με κανένα άλλο (4)

Αυτό το φορτηγό δεν μοιάζει με κανένα άλλο (5)

Αυτό το φορτηγό δεν μοιάζει με κανένα άλλο (6)

Αυτό το φορτηγό δεν μοιάζει με κανένα άλλο (7)

Αυτό το φορτηγό δεν μοιάζει με κανένα άλλο (8)

Κοινοποιήστε στο Facebook