Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (1)

Η φωτογραφική περιήγηση στην Κούβα συνεχίζεται με 31 ακόμα καρέ που καταγράφουν την καθημερινή ζωή στην χώρα.

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (2)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (3)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (4)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (5)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (6)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (7)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (8)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (9)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (10)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (11)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (12)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (13)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (14)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (15)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (16)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (17)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (18)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (19)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (20)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (21)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (22)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (23)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (24)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (25)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (26)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (27)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (28)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (29)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (30)

Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 31 ακόμη φωτογραφίες (31)

Δείτε επίσης: Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 34 φωτογραφίες

Κοινοποιήστε στο Facebook