Η καθημερινότητα στην Ινδία μέσα από 33 φωτογραφίες

Καθημερινότητα στην Ινδία (1)

Μια ματιά στη καθημερινή ζωή της χώρας με τους 1,2 δισεκατομμύρια κατοίκους…

Καθημερινότητα στην Ινδία (2)

Καθημερινότητα στην Ινδία (3)

Καθημερινότητα στην Ινδία (4)

Καθημερινότητα στην Ινδία (5)

Καθημερινότητα στην Ινδία (6)

Καθημερινότητα στην Ινδία (7)

Καθημερινότητα στην Ινδία (8)

Καθημερινότητα στην Ινδία (9)

Καθημερινότητα στην Ινδία (10)

Καθημερινότητα στην Ινδία (11)

Καθημερινότητα στην Ινδία (12)

Καθημερινότητα στην Ινδία (13)

Καθημερινότητα στην Ινδία (14)

Καθημερινότητα στην Ινδία (15)

Καθημερινότητα στην Ινδία (16)

Καθημερινότητα στην Ινδία (17)

Καθημερινότητα στην Ινδία (18)

Καθημερινότητα στην Ινδία (19)

Καθημερινότητα στην Ινδία (20)

Καθημερινότητα στην Ινδία (21)

Καθημερινότητα στην Ινδία (22)

Καθημερινότητα στην Ινδία (23)

Καθημερινότητα στην Ινδία (24)

Καθημερινότητα στην Ινδία (25)

Καθημερινότητα στην Ινδία (26)

Καθημερινότητα στην Ινδία (27)

Καθημερινότητα στην Ινδία (28)

Καθημερινότητα στην Ινδία (29)

Καθημερινότητα στην Ινδία (30)

Καθημερινότητα στην Ινδία (31)

Καθημερινότητα στην Ινδία (32)

Καθημερινότητα στην Ινδία (33)

Κοινοποιήστε στο Facebook