Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #85

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (3)

Περίεργες στιγμές της καθημερινότητας…

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #85 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook