Εν τω μεταξύ, στην Ινδία… #15

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (2)

15 παράξενα ή ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα από την χώρα της νότιας Ασίας.

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (1)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (10)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (11)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (12)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (13)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (14)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (15)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #15 (9)

Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook