Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση;

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (16)

Με τίτλο «Μεταμόρφωση», η σειρά φωτογραφιών αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των bodypainters Leonie Gené και Joerg Duesterwald με τους φωτογράφους Laila Pregizer και Uwe Schmida. Στις εικόνες αυτές συνδυάζονται όμορφα φυσικά τοπία και το ανθρώπινο σώμα με τρόπο τόσο αρμονικό, που δυσκολεύεσαι να διακρίνεις τα γυμνά καμουφλαρισμένα μοντέλα.

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (1)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (2)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (3)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (4)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (5)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (6)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (7)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (8)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (9)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (10)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (11)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (12)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (13)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (14)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (15)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (17)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (18)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (19)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (20)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (21)

Μπορείτε να εντοπίσετε τα καμουφλαρισμένα ανθρώπινα σώματα μέσα στην φύση; (22)

Κοινοποιήστε στο Facebook