Καταστρέφοντας την φύση: Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης με εικόνες διπλής έκθεσης

Καταστρέφοντας την φύση: Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης με εικόνες διπλής έκθεσης (1)

Με τίτλο «Destroying Nature is Destroying Life», η ενδιαφέρουσα καμπάνια ευαισθητοποίησης χρησιμοποιεί την τεχνική της διπλής έκθεσης για να μας υπενθυμίσει πως η καταστροφή της φύσης μοιραία οδηγεί στην καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας. Τα συγκεκριμένα γραφικά δημιουργήθηκαν από τον επιτυχημένο σχεδιαστή Surachai Puthikulangkura.

Καταστρέφοντας την φύση: Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης με εικόνες διπλής έκθεσης (2)

Καταστρέφοντας την φύση: Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης με εικόνες διπλής έκθεσης (3)

Καταστρέφοντας την φύση: Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης με εικόνες διπλής έκθεσης (4)

Καταστρέφοντας την φύση: Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης με εικόνες διπλής έκθεσης (5)

Καταστρέφοντας την φύση: Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης με εικόνες διπλής έκθεσης (6)

Καταστρέφοντας την φύση: Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης με εικόνες διπλής έκθεσης (7)

Κοινοποιήστε στο Facebook