Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #19

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (1)

Η άγνοια κινδύνου θα τους βάλει σε μπελάδες…

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (12)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (13)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #19 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook