Μπορείτε να φανταστείτε σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα;

Σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα (1)

Μεταλλικά στοιχεία σαν κι αυτά έχουν αρχίσει να τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του Λονδίνου. Σε τι μπορεί όμως να χρησιμεύουν;

Σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα (2)

Σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα (3)

Σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα (4)

Σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα (5)

Σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα (6)

Σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα (7)

Σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα (8)

Πρόκειται για προστατευτικά ενάντια στους skateboarders. Τοποθετούνται σε διάφορα σημεία έτσι ώστε οι skateboarders να μην προκαλούν ζημιές σε στοιχεία της πόλης που δεν σχεδιάστηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό.

Μερικοί από αυτούς μάλλον θα το ανακαλύψουν με σκληρό τρόπο…

Σε τι εξυπηρετούν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα (9)

Κοινοποιήστε στο Facebook