Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας

Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας (1)

Η «Σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας» είναι μια εντυπωσιακή πέτρινη κατασκευή που βρίσκεται σκαλισμένη σε έναν απότομο βράχο στο Bonifacio της Κορσικής στη Γαλλία. Πρόκειται για μια επιβλητική σκάλα σε γωνία 45 μοιρών, η οποία αποτελείται από 187 σκαλοπάτια. Η κατασκευή της υπολογίζεται στο 1420 και σήμερα αποτελεί σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής.

Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας (2)

Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας (3)

Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας (4)

Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας (5)

Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας (6)

Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας (7)

Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας (8)

Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας (9)

Η σκάλα του Βασιλιά της Αραγονίας (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook