Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #86

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (7)

Μια ακόμη σειρά από αστεία και παράξενα που συμβαίνουν στην Ρωσία!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #86 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook