Εν τω μεταξύ, στην Ινδία… #16

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (1)

Έχουν κι αυτοί την δική τους τρέλα…

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (15)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (10)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (11)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (12)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (13)

Εν τω μεταξύ, στην Ινδία... #16 (14)

Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook