Εντυπωσιακά graffiti #24

Εντυπωσιακά graffiti #24 (15)

Καλλιτέχνες του δρόμου που δίνουν κάτι παραπάνω από χρώμα στους τοίχους…

Εντυπωσιακά graffiti #24 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (12)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (13)

Εντυπωσιακά graffiti #24 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook