Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (11)

Η ατυχία τους είναι κάτι παραπάνω από εμφανής!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #82 (14)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #81

Κοινοποιήστε στο Facebook